Kotimainen heijastaviin tuotteisiin erikoistunut verkkokauppa. Meiltä saat aina nopeaa ja laadukasta palvelua.

IdeHunt Oy:n (heijastintukku.fi) tietosuojalauseke

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja IdeHunt Oy:n sivustolla (www.idehunt.fi) ja palveluita tarjotessa.

Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta:

 • kykenemme hoitamaan ja kehittämään asiakasviestintää sekä asiakas- ja palvelusuhteita
 • käyttäjä voi käyttää sivustolla tiettyjä IdeHunt Oy:n tarjoamia palveluita
 • käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida IdeHunt Oy:n tarjoamia palveluita
 • IdeHunt voi kehittää omia palveluitaan sekä sivuston käyttökokemusta keräämällä tietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme ja palveluitamme.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

 1. A)    IdeHunt Oy:lle antamasi tiedot
 • Asiakasyritysten yhteydenpidon ylläpitoon tarkoitettujen vastuuhenkilöiden yhteystiedot
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot sekä yhteydenotot
 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin
 1. B)   Julkisista rekistereistä, kuten Kaupparekisteristä, kerätyt tiedot
 2. C)   Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysiteknologioita. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysiteknologioiden avulla kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Kaikkea keräämäämme tietoa voidaan käyttää palveluiden kohdentamiseen käyttäjälle. Käytämme evästeitä seurataksemme tietoa, jonka sivustomme eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Jos evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

IdeHunt säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

Henkilötietojen siirto

IdeHuntin palveluiden tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin IdeHuntin palveluiden tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

IdeHunt ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot. Käyttäjien yhteystietoja voidaan jakaa yhteistyökumppaneille ainoastaan markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Henkilötietojen suojaus

IdeHunt käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja.

Kolmansien osapuolien sivustot

IdeHunt Oy:n sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain IdeHunt Oy:n palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutettu tietosuojalauseke on saatavilla IdeHunt Oy:n sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan tai vanhan tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen voi kuitenkin johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

oikeuksien käyttäminen

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

IdeHunt Oy

Y-tunnus: 2633547-4

Kaarikatu 8 B, 20760 Kaarina

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:

Jani Mattila

jani.mattila (at) idehunt.fi

puh. +358 449 720 127

Updating…
 • Tarjouspyyntökori on tyhjä.